Přednášet jim přicestoval Václav Ducháč z Nového Města nad Metují. Jeho výklad o racionálních formách včelaření posluchače zaujal, což se ukázalo v bohaté diskusi po skončení jeho přednášky. Přínosem byly praktické ukázky s úlovými sestavami, s množstvím fotografií a promítnutím zajímavého videa.

Z četných poznatků bude pro čtenáře Jičínského deníku zajímavé, jak učitel včelařství opakovaně zdůrazňoval význam včel pro naši přírodu a život lidstva. Včelí produkty, které jsou předmětem zájmu včelařů a jejich zákazníků (med, vosk, propolis, mateří kašička…), jsou jen zlomkem toho, co včely svojí pracovní aktivitou přinášejí přírodě. Opylováním květin ovlivňují úrodu a výnosy zemědělských plodin, které jsou významnou složkou potravy nejen lidí, ale i zvířat.

Včely působí pozitivně na své okolí. Je prokázáno, že z deseti stoletých lidí je osm aktivních včelařů. A ti dva zbývající mají včelaře mezi svými blízkými příbuznými. Být včelařem je nejen čest, ale také významně kladná zdravotní psychická terapie.

I přes teplou zimu a problémy, které nám letos přináší, se včely již těší na jaro a včelaři doufají, že jim přinesou nejen přilepšení do rodinného rozpočtu, ale i velký kus životní radosti. Setkání v Mlázovicích k tomuto pocitu přítomných včelařů významně přispělo.   Antonín Erben