„Byli jsme úspěšní při žádání o dotaci ohledně Lokálního výstražného a varovného systému před povodněmi,“ informuje starosta Josef Dlabola. „V obci byly v minulosti zaznamenány povodňové stavy, vůbec nejhorší povodeň byla v roce 2013,“ upřesňuje starosta. Předpokládá, že dotace pokryje zhruba sedmdesát procent nákladů téměř čtyřmilionového projektu. Vedení obce aktuálně čeká na rozhodnutí.

Stará Paka bude mít bezdrátový rozhlas, sedmdesát stanovišť s ampliony a digitální povodňový plán. Vhodnými nástroji je možné zmirňovat negativní dopady přírodní katastrofy a včas vyslat varovný signál. O hrozícím nebezpečí informují nejprve srážkoměry, které odesílají alarmující zprávu odpovědným příjemcům, kteří vyhodnocují situaci. Stejně tak hladinoměry, které zaznamenávají vzestup hladiny místních toků.