Všichni víme, k čemu mapy slouží: jsou to dobří pomocníci, zejména pro ty, kdo neznají kraj. Proto bych přál tomu blbovi, aby, až někdy bude bloudit, narazil na mapu, která ho nasměruje do míst, kam všichni takoví patří, tedy do BLBINCE.  Miroslav Nosek, starosta města Miletín