Město chce divadlo převést do vlastnictví a teprve potom investuje peníze do opravy topení. Sokolové se nechtějí vzdát své nemovitosti a požadují po městě navýšení nájemného, aby sami měli peníze na mnohamilionovou rekonstrukci. Tolik celý spor.

Obě strany se na valnou hromadu připravují. Někteří členové Sokola, kteří myšlenku převodu vlastnictví odmítají nejvíce, se chystají vystoupit i proti současnému vedení organizace. „Plánujeme hlasovat o odvolání současného vedení. Jedná až příliš podle vůle města a nehájí zájmy Sokola. Uvažujeme také o trestním oznámení," uvedl sokol Václav Jírů. Není členem vedení, ale společně s Alešem Nedomlelem je nejvýraznějším kritikem postojů města i sokolské starostky Hany Kolesárové.

Jičínskému deníku předali komentář, který v kompletním znění najdete na našich webových stránkách.
Připravuje se také město. „Řediteli kulturních zařízení města Jičína Pavlu Nožičkovi jsme zadali úkol, aby spočítal, kolik by stálo zrušení nasmlouvaného programu v Masarykově divadle," uvedl místostarosta Petr Hamáček.

Pavel Nožička řekl, že tato částka činí 700 tisíc korun.
Sokolové Václav Jírů a Aleš Nedomlel také zmiňují, že město se chystá po Sokolu vymáhat výše uvedenou sumu. Radnice nicméně tuto zprávu popírá. „Tak to přeci není. Město jenom zjišťuje, co nynější situace znamená. A čeká, jak dopadne valná hromada," řekl Pavel Nožička.

Plný text - protest sokolů:

ZLODĚJ KŘIČÍ: CHYŤTE ZLODĚJE !
(reakce na skutečnost, že město chce údajně po TJ Sokol vymáhat peníze:

Tak je to tady. Starý kotel v budově sokolského Masarykova divadla se
porouchal a prý ho už není možné opravit. Nikdo neví, co s tím. Rojí se
nejrůznější dohady, co bude dál. Starostka T.J. Sokol Hana Kolesárová neví,
jak se situace bude vyvíjet dál. Starosta města Jan Malý se chystá opět na
valnou hromadu T.J. Sokol, aby členy Sokola opět přesvědčoval převést
Masarykovo divadlo na město. Trvá stále na tom, že do cizího majetku město
peníze dávat nemůže. A Sokolové peníze na opravy nemají. Situace skutečně
není jednoduchá.

Proto je potřeba se podívat věci "na kloub" a zjistit, proč situace došla až
tak daleko. Musíme se obrátit trochu do minulosti. Když Sokol dostal svůj
majetek po sametové revoluci zpět, Město ho 15 let bezplatně využívalo.
Dalších 10 let - tedy až do nynějška - ho opět využívá na základě další
smlouvy o pronájmu, podle které platí Sokolu směšnou částku cca 300 tisíc Kč
ročně, přičemž na druhotném pronájmu sálu a předsálí získává cca 460 tisíc
ročně. Tedy mnohem víc, než Sokolu poskytuje.Všechny dosavadní smlouvy 
Sokola s Městem, včetně té poslední, byly naprosto pro Sokol nevýhodné.

Nejen finančně. V té poslední je napsáno, že zatímco Město může smlouvu
vypovědět kdykoliv, Sokol může teprve po 10 letech, to je právě teď a ještě
s dvouletou výpovědní lhůtou. Je jasné, že Sokol za takových podmínek nemá
na údržbu, ani na větší opravy, včetně opravy nebo výměny kotle.
A Město dále pokračuje ve své politice vůči Sokolu. " Nemáte na údržbu
divadla? Dejte nám ho! " Město tvrdí, že nemůže dávat peníze do cizího
majetku. Ale to Sokol ani nechce. Členové Sokola se jasně vyjádřili na
poslední valné hromadě v loňském roce. Jediný způsob spolupráce s Městem je
pronájem divadla. Nic jiného nepřipadá v úvahu. A Sokol chce také narovnání
vzájemných vztahů, tj. vytvoření oboustanně výhodné smlouvy. Pronájem
sokolského divadla za částku "obvyklou" v daném prostoru pěší zóny v centru
města. Pak bude mít Sokol dost peněz na vlastní údržbu. Samozřejmě po mnoha
letech minimálního příjmu z nájmu od Města nemůže teď najednou vydat několik
milionů na výměnu kotle.

Tato situace je bohužel známá už velmi dlouhou dobu a došlo to příliš
daleko. Včetně nedobrého stavu budovy, havarijního stavu kotle ap. Obě
strany o tom dobře věděly a nic s tím nedělaly. Jak je to možné? Je v tom
neschopnost jedné strany a neochota druhé změnit stávající poměry? A teď
bude Město vyžadovat na Sokolu penále za nemožnost využívat divadlo?

Za členy T.J. Sokol Aleš Nedomlel, Václav Jírů

12.5.2015