Město dnes přivítá účastníky letošní valné hromady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Při jednání přednesou techničtí referenti významných bojišť na území Čech a Moravy informace o aktivitách uskutečněných v loňském roce. Jičínské z hlediska výsledků dosažených v roce 2008 představí technický referent Komitétu 1866 pro bojiště u Jičína Martin Drapák.

Jistě se nezapomene podělit o radost z práce studentů Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, kteří pod vedením svých pedagogů na vojenském hřbitově u Kbelnice v květnu opravili šestnáct pomníků. Za dobré dílo patří uznání i kamenické firmě z Čermné, která nechala zhotovit a na vrata kbelnického hřbitova umístila sochy svatých Petra a Pavla a také opravila kříž na hrobě rakouského setníka u kostela v Železnici.
Z Žehrovského lesa byl k restaurování odvezen pomník pruského vojína Höseho. Z pomníku se sochou sv. Václava, z křížku u rybníka Valcha v Železnici a z kříže u rybníka Vražda u Jinolic sejmuli členové Komitétu 1866 nápisní tabulky, aby je tam po nutné údržbě opět vrátili. V Železnici a Dílcích byly opraveny zastávky naučné stezky, otevřené v roce 2005.

Některé ze zmíněných prací nemusely být vykonány a spousty peněz by se daly ušetřit, kdyby mnohaletou péči o památná místa také na Jičínsku nehatilo nepochopitelné počínání vandalů. Ti opakovaně „rádi navštěvují“ nákladem téměř dvou milionů korun obnovené ossarium u Kbelnice, jim za oběť padly původní sochy svatých, samotná hřbitovní vrata a několik pomníků.

Poškodili rovněž dvě zastávky 29 kilometrů dlouhé naučné stezky po bojišti, začínající na jičínském Valdštejnově náměstí a končící v lokalitě Žabínek u rybníka Kníže. Skutečných zájemců o historická místa je naštěstí mnohem víc.

„Protože jsem přímo z Jičína, často jezdím po bojišti a potkávám lidi, kteří si tabule pročítají. Podobně frekventovaná je i cyklotrasa Po stopách války roku 1866 na Hořicku, která ve Valdicích navazuje na stezku jičínskou a končí v Cerekvici nad Bystřicí,“ potvrzuje Martin Drapák.

Do budoucna by si přál co nejvíc takových zájemců o památky z roku 1866, kteří za nimi přicházejí v dobrém. Rád by, aby i v příštích letech bylo dost spřízněných duší i rukou ochotných pomoci při údržbě a úklidu památek. A samozřejmě by uvítal co nejlepší spolupráci s městskými a obecními úřady, jejichž přístup k odkazu minulosti na jimi spravovaném území bývá rozhodující.