Nahradit má dosavadní provizorní prostory v jednom z křídel čestného dvora a doplnit je o zázemí včetně klubovny. Podobný divadelní sál v Jičíně neexistuje, i když je po něm hlad.

Malý divadelní sál má mít kapacitu přibližně 60 diváků a potřebné zázemí, které budou tvořit dvě šatny, sklad a sociální zařízení se sprchou. Před vstupem do sálu vznikne i malé foyer. Sloužit má nejen místním, ale i pro různá divadelní soustředění a projekty. „Pak by se mohl stát malý divadelní sál i významným finančním zdrojem," podotýká kastelán Jiří Vydra, který je s návrhem architekta Radka Jiránka ztotožněn. Vítá, že z části Lodžie se stane kulturní místo pro realizaci zajímavých projektů. Kastelán sní o tom, že Lodžie bude místem s celoročním provozem. Malý divadelní sál ho k jeho snu viditelně posouvá.

„Myšlenka vybudování Theatronu byla přijata i veřejností, záměr byl představen na semináři," říká místostarosta Petr Hamáček.

Akce je doslova v plenkách a Hamáček zatím nechce spekulovat o ceně úprav.

HISTORIE

Město Jičín je vlastníkem Valdštejnské lodžie a části přilehlého Libosadu od roku 1936. V roce 1989 byla budova v naprosto havarijním stavu. Nejprve byly provedeny nejnutnější zásahy a konzervace stavby. Následně rozsáhlá oprava střech čestného dvora a sally terreny. Vznikl zde služební byt se sociálním zázemím, lektorská místnost, opravily se tarasní zdi. Funguje tu kavárna a odpovídající sociální zařízení. Letos město renovuje schodiště letohrádku a jeho omítku.

Kastelán Jiří Vydra, který rozvíjí myšlenku využití Lodžie jako kulturního centra, kroky radnice chválí. „Jičín se snaží sofistikovaná témata otvírat a lidem dává možnost o nich komunikovat. Myšlenka divadelního sálu je určitě zajímavá, důležité je, abychom na nic nezapomněli. Musíme také zohledňovat, že se jedná o významnou historickou stavbu a postupovat šetrně."

VALDŠTEJNŮV PLÁN

Vévoda Valdštejn začal stavět svůj honosný letohrádek se zahradou, která mohla být opatřena nezbytnými fontánami a vodotrysky, v dolní části pak i velkými bazény napájenými z Valdického potoka, kolem roku 1627.

Hosté měli přijíždět od Jičína monumentálním lipovým stromořadím a být udiveni z příjezdové cesty, hned nato i kolosálními rozměry Lodžie – zahradního průčelí letohrádku.