Poslední etapu realizuje společnost ARTEGRAM s.r.o. z Lužan s cenou 1, 7 mil. bez DPH. Jedná se o stejnou firmu, která prováděla i předchozí práce. Poslední úsek od grotty směrem k železniční trati je dlouhý asi 45 metrů.