Jičín přivítal vévodu Albrechta s nadšením a připravil pro něho vyčerpávající program. Páteční besedu, sobotní setkání s prostým lidem, tvůrčí dílny s Balbineem, nový muzikál umělecké školy i ukázku soubojů. Sobotní večer zakončila zahradní slavnost v parku a vystoupení bratří Formanů v lodžii.

Neděli uvedla mše v kostele a Zvířecí hodokvas ve Valdštejnské lodžii, kde vládl vévoda v stříbrné koňské hlavě. Jičín si zároveň připomněl významná výročí svazků s partnerskými městy. Programová paleta byla skvěle namíchána a Jičín si slavnosti dosytosti vychutnal.