V objektu Valdštejnského zámku se nachází muzeum, galerie, informační centrum, učebny (ZUŠ, konzultační pracoviště univerzity), reprezentační prostory města a obchody. Stavba je jinak staticky v pořádku.
Město započalo rekonstrukci prostor v severní části památky, v současnosti pokračuje také kompletní výměna oken.

Zámek z 16. století prošel rekonstrukcí v šedesátých až v osmdesátých letech s tím, že byly provedeny nové rozvody sítí. „Topení už ale není v dobrém technickém stavu, řešili jsme několik havarií. Vyprojektovánu máme i obnovu sítí v celém zámku,“ připomíná Jakub Šmíd z investičního odboru města.

Cena díla na rekonstrukci zámku (prostory MIC, prodejna šatů, univerzita) je 18,957 mil. Kč včetně DPH. Aktuální smluvní termín dokončení je 15 září.

„Do tohoto termínu mají být stavebně prostory hotovy, nicméně s ohledem na charakter objektu a prací je možné, že se termín bude ještě měnit,“ zdůrazňuje Šmíd a upozorňuje především na nálezy maleb v prostoru salónu, které práce pozastavily. Po průzkumu památkářů malby nyní zakonzervují, aby zůstaly zachovány pro příští generace. Viditelné nebudou.

„Informační centrum bychom měli zprovoznit do konce roku, ale uvidíme. Jsme v historické památce a jakmile do něčeho zasáhneme, najdeme tam historické konstrukce a práce jsou o to pomalejší,“ nastiňuje Šmíd náročnost zásahu v prostoru MIC, kde vznikne i nový bezbariérový vstup, obnovovala se zde dveře i okna do nádvoří.

Souběžně s touto investicí probíhá výměna novodobých a repase historických oken (ta jsou zejména na fasádě do náměstí). Náklady na renovaci všech oken jsou 13,278 mil. Kč vč. DPH. Akce byla zahájena v loňském roce a měla by po etapách probíhat do roku 2021.

Radnice by měla v rekonstrukci zámku pokračovat i v budoucnu, kompletní výměna topení je nezbytná. O následných krocích ale rozhodne až nové zastupitelstvo.

Historie zámku Na třech spojených parcelách při západním nároží jičínského náměstí vyrostl do roku 1587 renesanční městský zámek, který byl dále opět přestavován, především za Jaroslava Smiřického ze Smiřic. Část zámku ovšem 1. února 1620 vyletěla do povětří po výbuchu střelného prachu. Tragicky tak vyvrcholily spory o dědictví mezi Eliškou Kateřinou a Markétou Salomenou Smiřických. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna nakonec změnil charakter i velikost zámku do dnešní podoby. Zámek byl za jeho vlády roku 1633 znovu vystavěn v barokním stylu.