Představitelé města přehodnotili rozhodnutí o umístění bronzové sochy Albrechta z Valdštejna. Původní idea, že by slavný vojevůdce měl stát v horním segmentu zámeckého parku, padla z důvodů špatné kompozice.

Zainteresovaní obyvatelé města se proto kvůli umístění sochy, kterou Jičín dostane darem od mecenáše Václava Rybaříka, sešli v pondělí na radnici. Přítomen byl i proslulý malíř Michail Ščigol.

„Vracíme se, abychom znovu rozhodli o umístění sochy Albrechta z Valdštejna. V parku to určitě nejde, ačkoliv jsme se na tomto řešení předtím všichni shodli," zahájil schůzi starosta Jiří Liška. Zvrat byl způsoben posudkem architekta Zdenka Sendlera, který je jedním z klíčových autorů kompozice zrekonstruovaného zámeckého parku. Zpráva hovoří o tom, že socha by působila rušivě.

„Pravdou je, že až bude jaro a stromy získají listí, Valdštejn by se na té horní terase parku trochu ztratil," uznal starosta.

Prostor mezi zámkem a kostelem sv. Jakuba, což byla také jedna z hojně diskutovaných variant, se také ukázal jako nevhodný. Tentokrát se postavili proti památkáři. Umístění sochy Valdštejna by bylo zásahem do památkové rezervace, což je nepřípustné.

Možnosti?

Jakkoliv vše na první pohled vypadá, že možností řešení je mnoho, opak je pravdou. Protože dárce Václav Rybařík trvá na tom, že dílo, které bude přesnou kopií sochy, jež se nachází v Praze ve Valdštejnském paláci, musí stát v centru města, automaticky tím odpadají varianty počítající s lipovou alejí nebo Valdštejnskou lodžií.

Účastníci schůzky se v podstatě shodli, že Valdštejnovo náměstí také není optimální. Důvodem je rozlehlost prostoru a také fakt, že střed lokality je už zaplněn.

Ze všech možností zbyly v podstatě jenom dvě, a to Žižkovo náměstí nebo některé ze zámeckých nádvoří, přičemž vede to, kde ústí vstup do Městského informačního centra a Regionálního muzea a galerie.

„Uvědomme si, že to není socha proporčně určená ven. Má interiérové rozměry a také odpovídající detailnost," řekl na sezení městský architekt Radek Jiránek. Je hlavním zastáncem varianty nádvoří. Socha by mohla stát při straně centrální mozaiky, jež zobrazuje labyrint. „Doporučil bych umístit lavičky," doplnil architekt.

Ti, kteří prosazují variantu Žižkova náměstí, ale mají protiargumenty. „Mně to připadá, že nevíme, co s tou sochou udělat, a trochu alibisticky zašíváme Valdštejna tam, kam skoro nikdo nechodí," prohlásil zastupitel a kulturní činitel Miloš Starý.

Jeho názor podpořil i Michail Ščigol. „Valdická brána bude fungovat jako pozadí díla a společně vytvoří ten správný symbol města," uvedl.

Valdštejn vs. Žižka

Odpůrci Žižkova náměstí však poukázali na to, že Albrecht z Valdštejna se tím bude spojovat se stavbou, jíž zřejmě nesnášel. Valdická brána překážela v architektonickém plánu a v jeho době měla být dokonce odstraněna. Nehledě na to, že by Valdštejn měl stát na prostranství, které nese jméno zcela jiné postavy českých dějin.

Na tomto rozkolu se diskuse zasekla a situaci nevyřešila ani osobní obhlídka s maketou sochy. Na konci exkurze ovšem starosta Jiří Liška vyzval všechny přítomné, aby nezávazně hlasovali. Většina zvedla ruku pro malé nádvoří zámku.

Rozhodnutí nyní leží na radě města. Je možné, že padne už dnes odpoledne.

ANKETA:

Kde v Jičíně by měla stát darovaná socha Valdštejna?

Tereza Kordíková, Železnice:

Nejlepší místo by bylo na Valdštejnově náměstí, ale tam je toho už moc, třeba kašna. Bylo by to přeplácané. V parku by to nebylo špatné. Anebo někde, kde by byla více na očích, ale nic lepšího než park mě teď nenapadá.

Lída Zvěřinová, Jičín:

Určitě v zámeckém parku. Tam, kde je jeho horní nádvoří. Je to součást Valdštejnova zámku, proto by na tom místě měla stát jeho socha. Na náměstí už je soch až až. Například vedle draka na Husově ulici by se moc nehodila.

Ivana Zkopárová, Jičín:

V parčíku pod úřadem vedle školy, kde je fontánka. Vypadala by tam hezky. Moc lokality neznám, ale myslím si, že by určitě měla být někde v historické části města.

Helena Bobková, Jičín:

Já jsem nebyla vůbec proti myšlence, že by stála v zámeckém parku. Nedovedu si představit vhodnější místo. Já ho tam úplně vidím.