Naplánováno je řešení s propojením se základní školou. Ukončena už byla projektová dokumentace a zajištěno stavební povolení formou veřejnoprávní smlouvy. Zahájení stavby je plánováno na letošní červen, její ukončení pak v srpnu příštího roku.