Ve čtvrtek byl z areálu věznice odvezen památník politickým vězňům. Nacházel se u oddělení určeného pro doživotně odsouzené a zvlášť nebezpečné vězně, proto k němu neměla přístup veřejnost, a to se nelíbilo Sdružení bývalých politických vězňů.

Střežený areál vyloučil veřejnostJeho předseda Stanislav Stránský se proto loni sešel s ředitelem valdické věznice Karlem Kocourkem, aby hledali řešení. Věznice neměla námitky, přesun památníku by uvolnil prostory, které potřebovala pro vybudování vycházkových prostor pro volnočasové a sportovní aktivity odsouzených, tento požadavek vznesl i Výbor proti mučení a nelidskému zacházení. Výhrady ale vznesl autor díla, akademický sochař Jiří Sozanský. Měl také obavy, aby nebyly při demontáži a převozu poškozeny železobetonové plastiky vyjadřující utrpení politických vězňů, kteří byli po roce 1948 do Valdic umísťováni. Po vyjednávání s vedením Vězeňské služby s reinstalací a transportem do Hornického muzea v Příbrami souhlasil.

Demontáž

V úterý tak přijela do jedné z nejstřeženějších českých věznic odborná firma a za osobní asistence Jiřího Sozanského památník začala demontovat. „Nakonec byla zvolena nejlepší varianta pro všechny strany, památník upozorňující na zločiny komunismu páchané po roce 1948 bude moct svůj odkaz předávat široké veřejnosti a věznice splní požadavky různých výborů a umožní odsouzeným sportovní aktivity,“ říká ředitel Karel Kocourek. Prostor původních vycházkových dvorců, vybudovaných již za první republiky ve tvaru trojúhelníkových výsečí, bude nyní upraven. Příští rok dojde k demolici příček a otevření plochy, čištění a úklid začaly již včera.
Náklady jsou odhadovány na 400 tisíc korun bez zabezpečovací techniky a elektroniky. „Budeme se snažit zajistit většinu prací vlastními silami, tedy zaměstnáváním vězňů v rámci brigádnické činnosti, oni si pak zázemí budou daleko více vážit,“ argumentuje ředitel valdické věznice Karel Kocourek.