„Nařízením vlády byla v březnu zakázána prezenční výuka na všech typech škol. Nebylo zřejmé, jak budou vypadat závěrečné učňovské zkoušky a zda se vůbec uskuteční,“ uvedla mluvčí věznice Eva Francová.

Nakonec proběhly v řádném termínu. Jednotnou závěrečnou zkoušku absolvovalo 18 žáků. Skládala se z písemné, praktické a ústní části. Písemná část probíhala elektronickou formou.