Jejich odkaz a propagace jsou hlavním cílem zdejšího Váchalova spolku studeňanského, který byl založen 1. července 2007 v budově „obecního domečku“, bývalé budovy MNV. Zakládací listinu podepsalo osm členů. Vzniku spolku předcházela výstava díla obou umělců, vytvořená ze sbírek převážně místních občanů. U této příležitosti byla také Mackové a Váchalovi odhalena pamětní deska před bývalým statkem Mackových, dnes sídlem společnosti Eko-Agro- Mont. Spolek organizuje veřejné výstavy a setkání obdivovatelů a vyznavačů jejich děl. Rovněž se snaží o rozvoj společenského a kulturního dění.

Anna Macková byla česká výtvarnice, druhá životní družka Josefa Váchala.

Řidiči při driftování shořelo auto.
VIDEO: Řidiči při driftování shořelo auto

Josef Váchal byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. Josef Váchal zemřel pouhých šest dní po smrti Anny Mackové. Oba jsou pochováni na hřbitově v Radimi.