„Chceme zde zřídit i jeden sociální byt a jednotku tři plus jedna. Zůstane tu kulturní místnost. Knihovna a úřadovna se přesune do přízemí," odhaluje plány starosta obce Martin Řehák.

Škola je bez žáků od roku 1991, do roku 2010 tu ještě ordinoval praktický lékař, ale protože obec neměla dostatek finančních prostředků na úhradu elektřiny pro ordinaci, musela si tuto službu odříct. Zateplení budovy, výměna oken a zřízení úřadovny v přízemí si vyžádá náklady zhruba jeden milion korun. Prostředky chce obec získat ze státních zdrojů už v příštím roce. Další etapa, která se zaměří na vybudování bytů a plynového vytápění, je odložena.

Dalším cílem obce je zřízení cyklotrasy z Tuře směrem na Jičín. „Komunikace je hodně frekventovaná, a tak bychom chtěli cyklisty odklonit na stezku, která by navazovala na trasy vedoucí z Jičína," vidí budoucnost Martin Řehák.


Chovná obora


Pro vycházky je tu prý spousta zajímavých míst, jedním z nich je nedávno otevřená chovná obora v místních lesích. „Jako obec jsme získali muniční sklad, ve kterém armáda skladovala střelivo. Celý objekt jsme dostali zdarma a naším záměrem bylo jej prodat. To se nám podařilo, současný vlastník zde zřídil chovnou oboru," popisuje starosta. V oboře jsou zatím divoká prasata, ale návštěvníci by se zde měli v budoucnu kochat pohledem na daňky, jeleny i muflony.

Prodejem lokality za dva miliony korun si obec „vydělala" na chystanou rekonstrukci komunikace k zástavbě rodinnými domky.

„Rozpočet obce je 1 milion šest set tisíc korun. Když nebudeme investovat, jsme schopni ušetřit ročně zhruba tři sta a až čtyři sta tisíc korun. Víc ne. Uhradit musíme výdaje spojené s chodem obce, doplácíme na svoz komunálního odpadu," vysvětluje starosta.

V této souvislosti nás zajímá, zda tuřská radnice využije možnosti a zda na základě novelizace vyhlášky navýší poplatky za svoz komunálního odpadu. „Ano,počítáme s tím. Nebude to dramatické, půjde maximálně o sto korun. Nyní občané hradili čtyři stovky," říká šéf zdejší radnice.

Obci se také podařilo dořešit letitý problém se zhruba sedmdesáti občany, kteří žijí v bytovce, která spadá do tuřského katastru, ale obyvatelé jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Butovsi. „Problém uzavřeme tím, že Butovským převedeme toto území a jejich obec nám za to věnuje jeden byt. Jsem rád, že už je tato dlouhodobá záležitost uzavřena, mezilidské vztahy byly jeden čas opravdu špatné, byl jsem z toho znechucen," míní Martin Řehák.