Vedení obce Třebnouševes se v letošním roce podařilo získat dotaci na kompletní rekonstrukci sochy stojící na půli cesty mezi Třebnouševsí a Hořicemi, sochy sv. Kalvárie.

Této soše neublížil jen zub času, neboť právě v letošním roce je stáří sochy uváděno na 220 let, ale dalšího poškození se soše dostalo od lidí, kteří by v době vzniku sv. Kalvárie byli přivázáni k pranýři (po kterém mimo jiné většina občanů znovu volá). Tato socha byla prvně rekonstruována v roce 1850, ale až v letošním roce se podařila uskutečnit celková rekonstrukce.

Dle získané dokumentace byl železný kříž, který byl mimochodem ukraden, nahrazen křížem kamenným, podařilo se dodat podobizny svatých a kolem sochy byla vybudována nová oplotenka do nových sloupků, které byly rovněž ukradeny.

Vedení obce se po poradě s architektem rozhodlo, že do blízkosti sochy umístí novou výsadbu stromů, a pro zabezpečení byla socha při rekonstrukci očipována (alespoň do doby než začnou zase fungovat pranýře).

Slavnostní odhalení se vedení obce rozhodlo načasovat na sobotu 28. září, který je státním svátkem. Pokud tedy má někdo z občanů zájem vidět sv. Kalvárii prvně po rekonstrukci, je zván v sobotu na 14. hodinu, kdy bude socha slavnostně odhalena starostou obce Jaroslavem Duškem.

Po odhalení a posvěcení farářem římskokatolické farnosti ThMgr. Adamem Depou se mohou všichni přítomní pěknou procházkou odebrat do nejbližší hospůdky, a to na na místním koupališti, na dobré pivo a dobré jídlo, kde mohou strávit v příjemném prostředí zbytek sobotního odpoledne.  Pavel Zajíc