V obdobném duchu se připravuje výstavba chodníku podél hlavního tahu II/286 v Soudné. I v tomto případě byla podána žádost o dotaci. Celkové výdaje projektu se odhadují na 1,75 milionů. Dotace dosáhne výše 95 procent způsobilých výdajů, peněžní pomoc je schválená.

Vybudování chodníku v Soudné přispěje k větší bezpečnosti chodců.