Objekty, které si na stezce městem vytyčili, školáci namalovali. S popisem jim pomáhal místní znalec doktor Karol Bílek. Finální podobu dala podkladům učitelka Olinka Bičišťová.

Pak už byly malby, mapky a texty svěřeny odborné firmě, která z nich vyrobila speciální panely. Ředitelka školy jejich umístění konzultovala s památkáři. Oslovila sponzory, kteří akci zafinancovali. Dnes už je sedm informačních originálních cedulí na místě a ve čtvrtek už může veřejnost dílo zhodnotit.

Stezka Sobotkou bude otevřena v rámci výročí sto let vzniku republiky. Účastníky slavnostního aktu zavede například ke zdravotnickému středisku, na Šolcův statek, ke kostelu a na další zajímavá místa. Začátek akce je v 16 hodin.