„Opravenou máme také náves, která byly vyasfaltována a opravena je tu o socha sv. Marie," informuje starosta Vladimír Peš. Úpravou získala na vzhlednosti veřejná prostranství, byla vysázena zeleň, a to všechno bylo hrazeno z vlastních zdrojů v hodnotě zhruba 900 tisíc korun.

Již jsme aktuálně v našem Deníku informovali také o jarní akci, kdy v obecním lese bylo vysázeno sedm tisíc doubků. Prací se zúčastnilo dvaatřicet místních i chalupářů. Výstižný název pro tuto nedělní aktivitu byl zvolen Sekeřičtí sami sobě.