Zúženy (odborně vyoseny) budou okraje vozovky a uprostřed vznikne ohraničený zvýšený ostrůvek z plastových mobilních obrubníků. Silnice bude opatřena vodorovným značení a místo bude nasvíceno. Práce na silnici proběhnou za provozu, jen při snížené rychlosti vozidel.

Na přecházení chodců ale řidiče neupozorní klasická „zebra". „Lidé si tu musí uvědomit, že na přecházecím pruhu nemají absolutní přednost," upozorňuje na rozdíl mezi klasickým přechodem stavbyvedoucí Miroslav Kunt a dodává:. „Jde jen o dočasné řešení, které má přispět k zvýšení bezpečnosti chodců."

PODMÍNKY DOTACE

Dočasné řešení by mělo sloužit lidem minimálně dva roky, než začne chystaná rekonstrukce ulic 17. listopadu, Ruské a Poděbradovy.
Vybudování místa pro přecházení v Ruské ulici bylo podmínkou k získání dotace na stavbu cyklostezky za necelé dva miliony korun. Stavba naváže na přecházecí pruh a stezka bude lemovat břeh Cidliny, kterou překlene ocelová lávka. Nová spojka naváže na stávající cyklostezku Raisova. 

Cyklostezku PFT – Ruská realizuje společnost M – Silnice a.s., náklady vzešlé ze soutěže jsou necelé dva miliony korun.

FINANCOVÁNÍ

„Tyto náklady se z pohledu dotace dělí na uznatelné a neuznatelné. Uznatelným nákladem je vlastní asfaltová cyklostezka a ocelová lávka přes Cidlinu, což je 1,4 miliony korun. Z této částky město Jičín obdrželo dotaci ve výši asi pětaosmdesáti procent, tedy 1, 26 milionu korun. Neuznatelným nákladem je přechod, veřejné osvětlení a nasvícení přechodu a městská optická síť ve výši 428 tisíc, z této částky například samotný přechod stojí město 134 tisíc," vysvětluje k financování projektový manažer města Ladislav Brykner.

Výstavba cyklostezky byla zahájena v dubnu kácením jasanů podél Cidliny a dokončena bude v září (druhý snímek).
Celková délka navrhované cyklostezky je 117,5 metrů včetně 15 metrů dlouhé ocelové lávky přes řeku Cidlinu, která by měla šířku 3 metry. Povrch je navržen z asfaltového betonu.

BEZPEČNOST KOLISTŮ

Hlavním cílem projektu Cyklostezka PFT – Ruská je propojení již vybudovaných cyklostezek Letná – Raisova a Ruská – Popovická.
Propojením cyklostezek dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů centrem města.

Cyklostezka je také součástí dálkové cyklotrasy Odra-Nisa č. 14., která prochází Jičínem.