Dřevěné trámy napadly houby i dřevomorka. „Bylo to docela dramatické, trámy se doslova rozpadaly,“ popisuje havarijní stav starostka Dana Kracíková. Trámy musely být z větší části nahrazeny novými, stavení má nová okna, omítky i nátěry.

V roubence z roku 1789 budou nyní připomínat staré řemeslo, kterým je tkalcovství. „Budeme zpracovávat lněnou přízi, ve světnici se bude příst i tkát. Návštěvník si může všechno vyzkoušet,“ popisuje záměr pracovnice muzea Simona Hrabalová.