Dne 1. května 1904 byla v Jičínských novinách položena otázka Jaký prospěch přináší hra na kopanou? Tehdy odpověď z učitelských kruhů zněla: „velkou únavu, zpocení, zmalátnělost a žízeň, dýchání prachu, rozbití bot a poškození šatu".

Zpočátku se fotbalové zápasy hrávaly na vojenském cvičišti. Vlastní hřiště si klub vybudoval v letech 1912 – 1913 na poli vedle tohoto cvičiště. V roce 1913 uspořádal klub první atletické národní závody. Jejich úspěch se stal podnětem ke zřízení atletického odboru. Činnost klubu byla ale následně ochromena první světovou válkou.

Opět v kondici
Po první světové válce se Sportovní klub dostává opět „do kondice", k velkému vzestupu pak došlo v roce 1924, kdy klub hrál fotbalové zápasy i se zahraničními družstvy a v letech 1931 – 1932 se také stal mistrem Severočeské župy.

V roce 1919 se v Jičíně ustanovil také Sportovní klub Čechie, který rovněž preferoval hlavně fotbal, ale pěstoval také házenou, volejbal a lehkou atletiku.

Další obory
I když ve Sportovním klubu Jičín stále převažovalo hraní fotbalu, vytvářely se i další odbory: lehkoatletický, tenisový, zimních sportů. Počátkem 30. let 20. stol. se z klubu vyčlenil Zimní klub, který provozoval bruslení, lední hokej, lyžování, ale i volejbal. Z Jičína např. pocházel Jaroslav Řezáč (1886 – 1974), který se jako hokejový brankář zúčastnil i zimních olympijských her v roce 1924 a 1928.

V Krakonoši ze dne 8. července 1928 vyšel článek k 30. výročí založení SK Jičín: „Letošním rokem oslavuje sportovní klub jubileum svého třicetiletého trvání. Založen byl původně jako klub výhradně fotbalový, ale během doby počal soustřeďovati ve svých řadách sportovce pěstující téměř všechna odvětví sportovní.

Zimní sporty
Před válkou však fotbal s lehkou atletikou byly převládající sporty, které členové klubu pěstovali. Klub vychoval řadu dobrých borců. …Z dalších odborů nutno jmenovati zimní sporty a odbor tenisový, které vyvíjejí, zejména tenisté, velmi pozoruhodnou činnost. Vybudovali si čtyři krásné dvorce, které jsou za krásného počasí vždy přeplněny." Dne 12. dubna 1941 byla v Jičíně zastavena činnost spolku Tělocvičná jednota Sokol. Atleti a další sportovci se z této organizace přemístili do SK Jičín.

Jedničkou je fotbal
V klubu se stále nejvíce věnovali fotbalu, ale hrál se zde tenis, stolní tenis a nově vznikl odbor lukostřelecký, plavecký a krasobruslařský. Vyvrcholením pro posledně zmiňovaný sport bylo uspořádání národního mistrovství v krasobruslení v roce 1941 na rybníku Kníže. V roce 1941 došlo také ke sblížení rivalů jičínské sportovní scény, Sportovního klubu Jičín a Sportovního klubu Čechie.   Jana Kořínková