Bývalá silnice pro motorová vozidla se stavbou obchvatu změnila v komunikaci, která je využívána pěšími a cyklisty, slouží pro zaměstnance průmyslové zóny či návštěvníky Jičína, ale zejména obyvatele příměstské části. Vzhledem k tomu, že se jedná o paralelní komunikaci se sjezdem z obchvatu města do jeho centra a průmyslové zóny, je značně zatížena hlukem a prašností. Nové stromky ji zmírní, oddělí průmyslovou zónu a zlepší životní prostředí. V druhé lokalitě bude doplněním novými dřevinami obnovena stávající alej ovocných stromů, která tak bude opětovně plnit svoji původní funkci jako vzácný a estetický prvek místní krajiny. Nadace ČEZ přispěla na výsadbu částkou 131 500 korun.

„Grant stromy od Nadace ČEZ nám pomohl zakoupit 15 kusů hrušní, které jsme vysadili u nově vybudovaného kruhového objezdu. Stromy tak pomohou zlepšit životní prostředí,“ uvedl jičínský starosta JUDr. Jan Malý.

Jeden strom sama zasadila i místostarosta Mgr. Alena Stillerová, v jejíž gesci je spolupráce s osadními výbory. „Celý nápad na osázení cesty ke kruhového objezdu stejně jako na obnovu aleje směrem ke Dvorcům vzešel přímo od místních obyvatel," doplnila.

V první lokalitě o délce přibližně 145 metrů bylo liniově vysazeno 15 stromů, především planých hrušní (Hrušeň polnička) se zapěstovanou korunou ve výšce 2,20 metru. Stromy jsou alejového charakteru s minimálním obvodem kmene 12 až 14 cm. Tato iniciativa nezpůsobí kácení existující vegetace, naopak povede k oddělení průmyslové zóny od volné krajiny, což přinese výrazné zlepšení podmínek pro obyvatele v souvislosti s částečným odhlučněním a snížením prašnosti z průmyslové zóny.

Od středečního rána má Jičín konečně také vánoční strom na Valdštejnově náměstí.
VIDEO: Jak se staví strom. Letošní jičínský vánoční smrk vyrostl ve Valdicích

Ve druhé lokalitě došlo k obnově stávající aleje. Akce zahrnuje odstranění suchých částí starých jabloní, případné pokácení zcela suchých exemplářů a doplnění 40 nových ovocných dřevin, jako jsou odrůdové ovocné dřeviny třešně, hrušně, jabloně a jeřáby. Tyto nové stromy jsou vysazeny jako vysokokmeny s kůly, úvazky a ochranou proti okusu. Tím dojde k zachování zeleného pásma na daném stanovišti, přičemž se očekává zvýšení estetické, biologické a funkční hodnoty celé oblasti.

Výsadba byla konzultována s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Odboru životního prostředí Městského úřadu Jičín. Výsadba byla zajištěna obyvateli obce Robousy v součinnosti s pracovníky Technických služeb města Jičína. Každý strom má svého patrona, který se o svůj strom bude starat.

A trochu statistiky: V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 38 projektů částkou téměř 4 miliony korun. V loňském roce dostal grant 1 žadatel. V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 23 projektů částkou přes 2 a půl milionu korun. V loňském roce grant dostaly 4 žádosti. V Kraji Vysočina  to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 66 projektů s částkou téměř 5,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 12 místech. A další nová stromořadí přibývají i v letošním roce, sázelo se nejen na jaře, sází se i v těchto podzimních dnech.

Nadace ČEZ letos pomůže vysadit téměř 6 000 nových stromů, celkem jich díky ní krášlí českou krajinu už 113 000. Jen v letošním roce podpořila Nadace ČEZ v rámci svého grantu Stromy celkem 69 projektů napříč republikou, což je třetí nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011.Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 113 066 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady.