Chybí jim totiž to základní – voda, kterou čerpají ze svých studní. Ty ale během loňského sucha vyschly. Situace se výrazně nezlepšila ani během zimy. Jedinou záchranou pro místní je stavba vodovodu, kterou chystá město Jičín.

Město pomohlo už vloni, kdy zajistilo zásobování lokality pomocí dovážky vody v cisternách. Místní se ale obávají, co bude dál.
Očekávali, že prostřednictvím nového vodovodního řadu budou zásobováni už v letošním roce, to se však podle Jaroslava Šenberka z investičního odboru města zřejmě nestihne. „Čeká nás územní a stavební řízení a výběrové řízení na dodavatele. Když si to sečtete, se stavbou se opravdu dostaneme do roku 2017," konstatuje J. Šenberk a pokračuje.

„Budeme se snažit vyřešit stavbu co nejdříve, ale lhůty nás ženou do roku 2017." Také radnice počítá se zařazením financování výstavby vodovodu do rozpočtu města na rok 2017.

„Budování nového vodovodu bylo vyvoláno klimatickými podmínkami, abnormálním suchem už druhým rokem. Nedostatek vláhy způsobil vysychání studní. Reagovali jsme na požadavek osadního výboru zadáním vypracování projektové dokumentace, která by měla zahrnovat stavbu vodovodního řadu s tím, že na dokumentaci přípojek by se podíleli účastníci částkou 3000 korun," uvedl starosta Jan Malý. Nový vodovod má stát 3,3 mil. korun. Vlastníci dotčených nemovitostí si pak zafinancují vlastní přípojky. 

Ze sedmnácti vlastníků jich zatím čtrnáct vyjádřilo zájem o vzájemnou spolupráci. V prosinci 2015 proběhlo jednání s vlastníky nemovitostí, kterým bylo nabídnuto, že město Jičín zajistí vyprojektování vodovodního řadu a přípojek k jednotlivým nemovitostem, a to včetně příslušných povolení.

Robouští by ale chtěli mít vodu z vodovodu už letos. „Realizace v roce 2017? To je dlouho, já ji očekával ve zkrácené lhůtě. Domníval jsem se, že vodovod budeme mít už letos," komentoval termín František Svoboda, který musel vloni kvůli problémům s vodou investovat do nákupu nádrže, do které čerpal vodu z cisterny. Tímto způsobem se zásobovala téměř celá část problémové oblasti. „Doma vůbec nepereme, chodíme do domku babičky, kam jsme si koupili novou pračku. Koupeme se většinou v práci, sousedé chodí k rodičům," přibližuje nám Svoboda dennodenní strasti. Ve své studni má nyní 50 až 60 centimetrů vody. Upíná se k tomu, že loňské sucho se nebude opakovat.