Necelý půl kilometru dlouhý most vznikl už v roce 1979, zásadní rekonstrukcí prošel v roce 1994. Podle mluvčí ŘSD z mimořádné mostní prohlídky v roce 2018 vyplynulo, že most je ve špatném stavu. Následný podrobný diagnostický průzkum prokázal zatékání do jeho nosné konstrukce. Oprava byla zahájena vloni v dubnu jeho demolicí.

Zakázku provádějí dvě stavební firmy, sdružení Eurovia a M-Silnice. Celková cena díla je 269 milionů korun. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Policie, ilustrační foto.
Žena z Vrchlabí přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník se vydával za vojáka

Jako každá stavba měla i tato svoje nepředvídatelné události, jako například . práce v období začátků nákazy covid 19. „Ty nás donutily stavbu přeorganizovat, lépe uzpůsobit stavební práce tak, abychom dostáli nařízením vlády o ochraně pracovníků na stavbě, a zároveň udrželi kontinuitu výstavby,“ popisuje komplikace Jan Vítek.

Během demolice původního mostu bylo zjištěno několik odchylek od předpokladů projektového řešení. „Těmto odchylkám musela být realizační dokumentace průběžně přizpůsobována. Z nejpodstatnějších to byly dodatečné úpravy křižovatky Husova a Táboritská na objízdné trase, špatný stav původních pilířů ve vetknutí do základových pilot, odlišný tvar krajních opěr od předpokladů projektu,“ specifikuje Nina Ledvinová další potíže.

Schválené vícenáklady od počátku stavby jsou 14 milionů, jsou do nich započteny i náklady na údržbu objízdné trasy během stavby.Nová mostní estakáda bude více odpovídat aktuálním požadavkům kladeným na silnici I. třídy, a to i s ohledem na předpokládanou budoucí intenzitu dopravy v daném místě. Denně totiž úsekem projede podle měření z roku 2016 čtrnáct tisíc aut.

Foto: Jaromír Šimek
OBRAZEM: Soběrazské loučení s letními prázdninami déšť nepřekazil

Rozsah prací

V rámci modernizace mostní estakády byla kompletně odstraněna původní konstrukce mostu a na jeho místě byl vybudován nový patnáctipolový mostní objekt, převádějící silnici I/35 přes pozemní komunikace (silnici III/3267, ulici Janákovu a účelovou cestu), železniční trať a Chvalinský potok.

Celková délka mostu je 460 metrů. Spodní stavbu tvoří, mimo dvě krajní masivní železobetonové opěry, 28 železobetonových pilířů tvaru pravidelného osmiúhelníku.Nový most má být zhruba o metr výše nad železniční tratí než dosud. Důvodem je možná elektrizace železnice v budoucnu. Na straně směrem k mostu vznikají nové protihlukové stěny do výšky 2,4 metru.

Miloš Říha
SMUTNÁ ZPRÁVA: Zemřel Miloš Říha starší