V polovině října, kdy začíná období tzv. vegetačního klidu, se začne s pracemi na obnově Libosadu a u náhonu u koupaliště Kníže. U obou projektů se jedná o rozsáhlou obnovu zeleně a o kácení stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu.

„Prosíme proto občany o trpělivost a respektování pokynů k volnému pohybu na místě, aby nedošlo ke zranění osob či zvířat," informuje veřejnost tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Již více než rok je připraven plán na obnovu vzácného parku poblíž Valdštejnské lodžie, který založil u letohrádku sám Albrecht z Valdštejna. Podle něho má dojít k pokácení některých stromů v Libosadu, které ohrožují bezpečnost lidí a k probírce a vyčištění obory.

Město získalo na projekt dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 90 procent a vysoutěžilo dodavatele, který obnovu parku provede za zhruba 5 milionů korun bez DPH.

Kácení

Po důsledné inventarizaci dřevin byly vytipovány stromy, které jsou v současném stavu nebezpečné, a které, pokud nejdou ošetřit odborným řezem, musí být pokáceny. S pracemi by se mělo začít v období tzv. vegetačního klidu, který nastává nyní. Celá revitalizace s sebou nese také omezení pro návštěvníky parku.

„Se zahájením prací počítáme v polovině října. Vzhledem k tomu, že se bude kácet v blízkosti veřejných cest, bude průchod Libosadem omezen, případně úplně uzavřen," informuje obyvatele Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí. Celá lokalita je cenná také z důvodu jejího zařazení do soustavy NATURA 2000. Ochrana se vztahuje na brouka páchníka hnědého. Proto se všechny zásahy provedou i s ohledem na život tohoto brouka.

Druhým velkým projektem obnovy je revitalizace aleje u náhonu mezi zahrádkami Kometa a Žabínek vedoucí kolem koupaliště Kníže. Tu zastupitelé schválili v červnu za podmínky získání dotace, kterou město během léta získalo z Operačního fondu Životní prostředí. Fond zaplatí až 90 procent z uznatelných nákladů a zakázka bude stát 3,2 milionu bez DPH. Začínat se bude také v říjnu, kdy dojde k pokácení nevyhovujících stromů. Druhá etapa, kdy budou vysázeny stromy nové, začne na jaře 2015. Hotovo bude do léta 2015. „Při obnově zeleně u náhonu se budou kácet vzrostlé olše, topoly a jasany rostoucí v blízkosti veřejné pěšiny, proto bude její průchod úplně uzavřen," vysvětluje Vladimíra Smolíková.

„Prosíme proto občany o trpělivost a respektování pokynů realizační firmy na místě prací," dodává.
Občané i turisté mohou využít pro své procházky náhradní trasu vedoucí po severním okraji rybníka Kníže a dále po pravém břehu Cidliny, tedy mezi řadovými garážemi, a podél plotu směrem ke Kbelnici.

Alej je dvouřadá, jinde třířadá a někde neúplná, protože byly pokáceny jednotlivé nevhodné a ohrožující dřeviny. Protože v minulých letech došlo k pádu stromu a údržba aleje je nutná, byla na jaře 2014 zpracována podrobná inventarizace dřevin a následně projekt obnovy. Zhodnoceno bylo přes 200 dřevin, z nichž je patnáct v havarijním stavu, k dalšímu pokácení jich je 135 a k odbornému ošetření 43. Nově vysázeno bude 139 dřevin.

„Cílem projektu je zabezpečit volný a bezpečný průchod osobám pohybujícím se v této lokalitě, obnovit větší část aleje a v maximální možné míře zachovat a rozšířit biodiverzitu lokality. Navrhujeme také v místě ponechat řadu takzvaných doupných stromů, které poskytnou ve svých dutinách úkryt pro množství ptáků a bezobratlých živočichů. Tyto stromy budou ošetřeny odborným řezem. Projekt byl projednán také s majiteli zahrádek, kteří obnovu vítají především kvůli nebezpečí pádu některých stromů," uvádí Vladimíra Smolíková.

„Oba projekty vzbuzují u části obyvatel nesouhlasné reakce, protože dojde k výraznému zásahu do zeleně v Jičíně. V obou případech se ale jedná o stromy, které jsou dožilé a nejdou nijak zachránit například ořezem. Pokud jsou stromy uvnitř duté, může hrozit jejich pád a následně mohou kohokoliv zranit. Město Jičín je za bezpečnost lidí pohybujících se v těchto místech zodpovědné, proto se rozhodlo zeleň zrevitalizovat. Samozřejmostí je nová výsadba, takže Jičín o zeleň nepřijde," vysvětluje místostarosta města Petr Hamáček.   Magdaléna Doležalová