Slavnostní koncert, který uspořádala Základní umělecká škola J. B. Foerstra v Porotním sále jičínského zámku u příležitosti vyřazení pětapadesáti absolventů pěti uměleckých oborů, se stal společenskou událostí. Tu si nenechalo ujít nejen publikum, jež zcela zaplnilo sál, ale ani senátor Jiří Liška či starosta Martin Puš se svým zástupcem Richardem Konířem.

I když bylo zpočátku na kantorech i ředitelce Jaroslavě Komárkové znát rozechvění z toho, jak vše dopadne, šlo o zbytečné obavy. Ukázalo se, že její dlouholetá snaha mít v pedagogickém sboru pouze odborníky s patřičnou aprobací přináší výsledky. Žáci úspěšně reprezentují školu i Jičín v celostátních soutěžích (Deník o posledních úspěších psal 14. května), ale hlavně se z nich stávají kultivovaní lidé, kteří vklad z „lidušky“ jistě uplatní v budoucím životě.
Každý z absolventů dostal květinu, dárek a soubor fotografií jako památku na roky strávené ve škole. Ta od příštího roku rozšiřuje nabídku a otvírá literárně dramatický obor. „Ten nám tu chyběl a věřím, že o něj bude mezi rodiči a hlavně dětmi zájem,“ uvedla ředitelka Komárková.