V trase bude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev s případnými sanacemi. S vozovkou budou zároveň opraveny dva propustky a v obou obcích budou zrekonstruovány chodníky podél I/35.

Práce jsou plánovány do poloviny listopadu a po celou dobu oprav bude doprava po jednotlivých úsecích vedena kyvadlově.

Za smluvní cenu 81,76 mil. Kč bez DPH opravu realizuje firma MI Roads.