Aby nedošlo k totálnímu kolapsu dopravy, město se snaží provozu na zmíněné komunikaci ulevit. Proto také zbudovalo na své náklady v kasárnách provizorní silnici, která vede dopravu od Valdic směrem do Jičína.

Vzhledem k úplnému uzavření kruhového objezdu je doprava svedena ulicí Československé armády (podél kasáren), přes chodník před bývalou „zubárnou", kolem nemocnice ulicí Bolzanova, Čelišova a Železnická.

Odbor dopravy žádá občany o opatrný pohyb v okolí nemocnice, kde bude zvýšený provoz, zvláště v prvních třech týdnech uzavírky při obousměrném provozu na této objížďce.

Pokud můžete, zmíněné lokalitě se proto v těchto dnech rozhodně vyhněte. Oprava má skončit 6. listopadu.