Náklady na novostavbu, které dosáhly šesti milionů korun, byly pokryty především z dotačních titulů. Obec ze svého rozpočtu uvolnila 900 tisíc korun. Vznikne zde také knihovna a prostor, který budou moci hojně využívat místní obyvatelé. Obec Petrovičky patří mezi nejmenší na Hořicku, žije zde sedmnáct mužů, devatenáct žen a devět dětí. Po slavnostním otevření se zde v 16 hodin uskuteční první kulturní akce – promítání snímku Safari. Komentovat jej bude ekolog a publicista Petr Rybář, který je zároveň držitelem ceny Hanzelky a Zikmunda. Diváky provede z Johannesburgu až k Viktoriiným vodopádům.