Starosta Jan Malý po obdržení souhlasu Dagmar Havlové podepsal smlouvu s firmou Petr Mader z Nového Boru, která licencované autorské dílo jako jediná vytváří po celém světě. Město Jičín na výrobu a instalaci lavičky vyhradilo z rozpočtu 350 tisíc korun, zároveň dává možnost zájemcům se na uctění památky Václava Havla finančně podílet. "Ozvali se nám lidé ze soukromého sektoru, kteří vyjádřili přání na lavičku přispět. My potřebnou částku máme, ale pokud by někdo chtěl tímto způsobem vyjádřit úctu, může," uvedl Malý.

Pro vznik Lavičky Václava Havla v Jičíně hlasovali zastupitelé jednomyslně už v březnu. Následujících pět měsíců vybírali důstojné umístění, které bylo nutné dohodnout ještě před podáním žádosti k nadaci Vize 97. Celkem 170 lidí se v létě zúčastnilo ankety o umístění Lavičky Václava Havla, ze třech vytipovaných míst nakonec zvítězila spodní část Zámeckého parku. Právě tam bude lavička v nejbližších měsících instalována. Přesné datum vedení města upřesní.

Zdroj: Youtube

Zájemci o přispění na Lavičku mohou svůj dar uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově. Na pokladně na Městském úřadě Jičín, Žižkovo náměstí.

2) Převodem. Na účet 19-524541 / 0100. Variabilní symbol: 3121.

Celé znění dopisu od Dagmar Havlové:

Vážený pane starosto,

těší mě Váš záměr uctít odkaz a hodnoty mého manžela, prezidenta Václava Havla v roce jeho významných životních jubileí. Vážím si podpory, kterou tímto projevujete jeho osobnosti i dílu.

S radostí udělují souhlas s instalací Lavičky Václava Havla v krásných zahradách valdštejnského zámku v centru Jičína.

Nechť lavička připomíná nejen osobnost mého manžela, jeho myšlenky, ale také svobodu, které je třeba si vážit, a demokracii, o níž je nutné se starat. Kéž evokuje smýšlení o vyšších cílech a hodnotách, které přetrvávají lidskou existenci.

Přála bych občanů i návštěvníkům Jičína, aby pro ně nové místo bylo inspirující, aby je podněcovalo k vyjádření i naslouchání myšlenek a názorů, k setkávání a toleranci. Věřím, že Vaše město bude o lavičku pečovat tak, aby byla vždy důstojným památníkem Václava Havla.

S pozdravem Dagmar Havlová