Základní škola Eduarda Štorcha se zaměřila na zkvalitnění výuky angličtiny a zapojila se do projektu Nebojme se cizích řečí, jehož cílem je zlepšení komunikačních schopností žáků v angličtině a zvýšení i jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu práce.

V Ostroměři se výuky cizích jazyků nebojí.Projekt měl u žáků díky pestrosti výuky velký úspěch. Na zlepšení pracovali dokonce i o víkendu, kdy probíhaly tématické jazykové pobyty. Během nich si kluci a holky zdokonalili slovní zásobu pomocí her a písniček. Přítomni zde byli i rodilí mluvčí, se kterými došlo na procvičení konverzačních schopností.

Na škole vznikla také nová jazyková učebna, ve které nechybí videokamera se stativem a přídavným mikrofonem. Díky moderní technice mohli žáci společně s učiteli angličtiny vytvořit osmdesát videozáznamů, které na závěr prezentovali na cizojazyčné akademii. 

Škola, kterou navštěvuje sto čtyřicet devět dětí, bude v projektu zaměřeném na cizí řeč pokračovat i nadále. Mezi její další projekty patří Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, v jehož rámci se pedagogové učí pracovat s dotykovými zařízeními.