V nevyužitém domě v Harantově ulici, který se městu roky nepodařilo prodat, vznikne do konce příštího roku sedm nájemních sociálních bytů určených výhradně pro matky samoživitelky s nízkými příjmy. „Situace se dlouhodobě vyvíjí k větší potřebnosti. Projekt jsem hodně podporovala,“ říká vedoucí místního sociálního odboru Jana Vrbová. Dodává, že byty v Nové Pace chybí obecně. Podmínky pro přidělování bytů zatím nebyly stanoveny.

Výdaje na tento projekt přesáhnou 12 milionů korun. Město úspěšně žádalo o dotace, které pokryjí přes sedmdesát procent nákladů. Z novopackého rozpočtu se tak na rekonstrukci objektu uvolní tři a půl milionu korun. Jednou z dotačních podmínek je pětiletá udržitelnost. „Poté bychom mohli dům využívat bez omezení, ale pro město bude nadále důležité mít prostory pro plánovaný záměr,“ uvádí starosta Josef Cogan.