Od začátku očkování proti onemocnění covid-19 v Královéhradeckém kraji se o Jičínsku mluví jako o „otloukánkovi“. Na nízký počet dávek vakcíny si stěžovaly nejen očkovací centra, ale také ordinace praktických lékařů. Praktici si často museli prosadit dodávky vakcín, aby vůbec mohli proočkovat vlastní pacienty, kteří by jinak čekali dlouhé fronty v očkovacím centru.

„Sehnat vakcíny bylo dost namáhavé. Jela jsem kvůli tomu čtyřikrát osobně do Hradce a až napotřetí se povedlo vakcíny dostat. Ale zatím se nám podařilo naočkovat všechny, kteří projevili zájem,“ říká jičínská praktička a okresní předsedkyně Sdružení praktických lékařů Helena Gregorová. Podle veřejně dostupných informací ministerstvy zdravotnictví se v její ordinaci podařilo k 7. červnu vyočkovat 282 dávek vakcíny.

O něco lépe je na tom například ordinace Leoše Glance v Nové Pace. Tam se dosud vyočkovalo kolem 460 dávek. „Pan doktor se snažil od začátku sehnat pro nás co nejvíce vakcín. Nyní máme termíny zaplněné až do 21. června. Snažíme se vždy objednat na jeden den dostatek lidí, abychom vyočkovali najednou celou lahvičku. Třeba jen minulý čtvrtek jsme naočkovali 50 lidí,“ říká zdravotní sestra z ordinace doktora Glance Dana Doláková.

Ordinace Leoše Glance není jediná, která na Novopacku očkuje, rozhodně ale podle dat ministerstva zdravotnictví očkuje nejvíce lidí. S pacienty vypomáhají i dalším praktikům v okolí, kteří nedostali tolik dávek vakcíny. „Mohou se k nám přihlásit i pacienti jiných lékařů,“ potvrzuje Doláková.

Naopak některým ordinacím na Jičínsku se nedařilo dostatečně zaplnit termíny, aby se vždy podařilo vyočkovat celou lahvičku vakcíny najednou, začaly tedy posílat pacienty do očkovacích center. „Nyní se nám jeví, že není velký zájem o očkování v naší ordinaci. Problémem je také to, že můžeme objednat vždy pouze 100 dávek příslušné vakcíny, ne více, ne méně. V případě vakcíny Johnson je to 50 dávek. Poté musíme na jeden očkovací termín pozvat klienty vždy po 10 – musí se vyočkovat celá lahvička s 10 dávkami,“ napsala na webové stránky jičínská lékařka Andrea Fraňková na konci května.

V současné době je v Královéhradeckém kraji proočkováno 40 procent dospělých, na žádoucích 60 procent by se kraj mohl dostat v létě. Pokud bude očkování pokračovat stejným tempem, mělo by se letos dostat na všechny, kteří mají zájem. I když si, stejně jako paní Květa, musí na rezervaci termínu několik týdnů počkat.

Kapacita očkovacích center zdaleka převyšuje kapacitu očkování u praktiků. V jičínské nemocnici mohou naočkovat první dávkou 50 lidí denně a druhou dávkou téměř 400. Na rezervaci termínu si ale zájemci musí počkat. V průměru čekají lidé mezi registrací a rezervací termínu asi 6,3 dní. Nejvíce lidí nyní čeká na termín ve věkové skupině 35-39 let, ti si v průměru počkají na termín více jak 7 dní. Zároveň je nutné si uvědomit, že pořadí ve frontě na termín neurčuje rychlost rezervace. Při řazení se rozhoduje například podle zdravotního stavu nebo příslušnosti k ohrožené skupině obyvatel.

Navíc praktici i očkovací centra jen těžko ovlivní, kolik vakcín jim bude přiděleno. To se rozhoduje především podle pravidelných týdenních závozů do celého kraje. Momentálně většina praktiků na Jičínsku očekává dodávku jednorázových vakcín od společnosti Johnson&Johnson.

Podle celorepublikových údajů se očkování u praktických lékařů pomalu rozjíždí a funguje nyní víceméně plynule. Někteří praktici nyní zastavují rezervace prvních termínů, aby stačili doočkovat druhé dávky vakcíny. Přesto ale od některých lékařů zaznívá zklamání nad zvládnutím celé situace. „Je možné, že kdyby se nechalo očkování hlavně na prakticích už od začátku, mohli jsme nyní mít proočkovanou většinu republiky,“ doplňuje Helena Gregorová.