Původně se zde usídlily sestry řádu Karla Boromejského. Zpočátku tu byla zřízena opatrovna dětí předškolního věku, později pak zaveden domov důchodců.

Rekonstrukce budovy
V roce 2004 byla budova zrekonstruována a zmodernizována pro potřeby současných seniorů. V současné době je zde domov pro seniory s kapacitou 37 míst. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, sociální zařízení je společné. Společně mohou klienti užívat kuchyňku, společenskou místnost, jídelnu, atrium – zahradu s altánem uprostřed areálu.

Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří k řešení nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začleňování.

Cílem naší práce je podpora klientů při řešení jejich nepříznivé situace a udržení nebo dosažení důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začlenění.   Domov pro seniory Obora