Obrazy pravěkých a dávno vyhynulých monster fascinovaly v dětském věku snad každého z nás. A dost možná nám i naháněly strach. Nyní si můžeme tyto chvíle připomenout a svým ratolestem zároveň vysvětlit, že roztomilá zvířátka běhala po naší planetě už před desítkami milionů let.

Eduard Štorch, český pedagog, spisovatel a archeolog, byl zajímavá a všestranná osobnost. Proslul svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do období doby kamenné a doby bronzové.

Jeho knížky se vždy četly, ale bohužel v poslední době se na ně zapomíná, a je to škoda, protože jsou úžasně čtivé. Svými romány o pravěku se liší od jiných autorů, zvláště tím, že on zde v nich přímo učí a snaží se čtenáře zaujmout. Jeho knihy jsou živé dodnes.

Eduard Štorch se narodil v roce 1878, dožil se 78 let a napsal 78 knih.

Šíření knih

I když dobrodružné knížky ze starověku jsou samy o sobě velice poutavé, o jejich ještě větší rozšířenost se přičinil Zdeněk Burian narozený v roce 1905 v Kopřivnici. Již od dětského věku ho zdobily dvě vášně, malování a národopis. Jeho talent byl takový, že už v roce 1919, tedy ve 14 letech, byl přijat hned do druhého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho učiteli se tam stali kvalitní umělci, mezi nimi Max Švabinský a Vojtěch Hynais. Akademii však bohužel vzhledem k finančním problémům nedokončil. Burian rozvíjel svůj kreslířský a malířský talent v podstatě sám a během několika let jej svým tvůrčím géniem přivedl k typicky burianovskému mistrovství prakticky ve všech kreslířských a malířských technikách.

Lovci mamutů

V roce 1932 dostal Zdeněk Burian k ilustrování knihu Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Recenzoval ji tehdy Josef Augusta, profesor paleontologie University Karlovy. Augusta s Burianem vytvořili naprosto ideální dvojici. První byl vášnivý detektiv a zjišťoval, jak kosti patří k sobě a jak mohly vypadat ty chybějící, druhý dokázal kostem vdechnout život.

Burianovo dílo je fascinující už jen svým rozsahem. Za šedesát let své výtvarné činnosti vytvořil na 14 tisíc prací, z toho téměř 10 tisíc ilustrací. Burianova osobitá schopnost evokovat pravěký svět se vtěsnala do téměř 900 originálů a současně otevřela prostor pro nesčetné množství otázek a polemických úvah.

Vystavované Burianovy kresby v Suchardově domě, zapůjčené ze sbírek muzea v Hořicích, z nichž značná část je z románu Bronzový poklad, mohou pomoci vyplnit čas pro školáky nejen do konce prázdnin, ale i po nich, zvláště když špatné počasí nám neumožní prožívání léta v přírodě 

Výstava bude otevřena denně mimo pondělí v 8.30 - 12.30, 13 - 16.30 do 15. září.

Míla Pour