Důvody, které vedly školu k tomuto kroku, byly jednoznačné. Jednak odliv žáků. Kvůli krajské úpravě oborů a škol ta packá přišla o 160 žáků ze své kapacity. Ředitelství pak hledalo cestu jak tyto počty nahradit. Zjistilo, že na trhu práce je velká poptávka po odbornících v pivovarnictví. Pivovarů a minipivovarů je doslova jako hub po dešti, mladí lidé, vyučeni v oboru ale chybí. Kroky packé školy ocenil Tomáš Jung z hořického minipivovaru JungBerg. „Jsme malým pivovarem, máme jen čtyři zaměstnance. Je to super, že se tento obor otevře. Malých pivovarů přibývá a sládků je pořád málo. Pokud jich bude více, je to jenom dobře.“

Nedostatek odborníků v pivovarnictví vnímá i ředitel Igor Mašín z minipivovaru ze Safari parku ve Dvoře Králové. Tady plánují ročně uvařit až 1 200 hektolitrů pěnivého moku. Část výtěžku z prodeje pěti pivních speciálů půjde na chov nosorožců. „Spolupráce s Novou Pakou je výborná a když mě oslovili s otevřením tohoto oboru, tak jsem zajásal, i když sládka zatím máme. Ale jsem si vědom toho, že za několik let to může být velký problém,“ domnívá se Mašín, podle kterého má obor velkou budoucnost a potenciál.

„Myšlenku jsme nosili v hlavě už delší dobu. Například v novopackém pivovaru je téměř padesát zaměstnanců, z nichž devadesát procent je nevyučených,“ poukazuje ředitel Petr Jaroš na nedostatek odborných sil.

Teorii si budou žáci osvojovat v novopacké škole na Masarykově náměstí, na praxi pak budou docházet do smluvních pivovarů a minipivovarů, které jim budou garantovat i umístění po dokončení tříletého učebního oboru.

Ilustrační foto
Hejtman Štěpán vyzval vládu k řešení nedostatku sester

„Problém je v tom, že my děti vyučíme, ale většina z nich hned po vyučení z oboru uteče. Tomu chceme předcházet,“ obhajuje ředitel novopacké školy nový projekt.

Pivovary přislíbily spolupráci, jsou ochotny pořádat dny otevřených dveří a projekty, které by děti zaujaly.

„Někteří kolegové mě upozornili, že bychom mohli otevřít i obor lihovarník. Nevím, jestli bychom tady prorazili a sehnali základnu smluvních partnerů,“ otevírá Jaroš další možnost vzdělávání.

Škola se nyní chystá oslovit s novinkou všechny základní školy v kraji, od 1. září 2019 by chtěla otevřít nový obor s kapacitou 15 žáků.

Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace vzdělává děti v tříletých oborech kuchař - číšník, cukrář, truhlář, pekař a krejčí. Dále v oborech s maturitní zkouškou Podnikání, Podnikání - dálková forma a Hotelnictví. Nově od září přibude tříletý obor sladovník - pivovarník.