Renovace památníku obětem válek je součástí započaté rekonstrukce Jírových sadů, jež už vyvolala první vlnu protestů u vozíčkářů, kterým se nelíbila cedule zakazující vjezd invalidním vozíkům po novém rampovém chodníku. Ta sem nakonec umístěna nebude, instalována bude pouze informativní tabulka o sklonu svahu.

Další diskuse se rozvinula nad případnými úpravami v okolí památníku padlého vojína. Renovace spočívá v novém výtvarném a provozním řešení, včetně slavnostního osvětlení a stožáru pro vlajku. Architekt Martin Doubek pak doporučuje odstranit monolit s bronzovou deskou z památníku padlých a také pískovcový obelisk.

Chce je nahradit černou žulou. Při veřejném projednávání záměru oponoval Miloslav Pour. „Při pondělním jednání rady jsme se shodli, že žádné změny u památníku nechceme," přidal se starosta Rudolf Cogan.

Přitom radnice projekt zadala. Jak příběh pomníku dopadne mohou lidé sledovat při pondělním jednání zastupitelstva. Začíná ve velkém sále MKS v 17.30. Na pořadu schůze bude i nová vyhláška o regulaci provozní doby packých heren.