Organizátor – občanské sdružení Život bez bariér se kromě poskytování sociálních a doplňkových služeb pro handicapované zabývá odstraňováním bariér po celou dobu existence sdružení.

„Cílem konference bylo nabídnout prostor pro vzájemné setkání švýcarských partnerů se zástupci kraje, starosty měst a obcí, představiteli sociální a soukromé sféry a hlavně osob, kterých se bezbariérovost bezprostředně týká, tedy zdravotně postižených," říká za pořadatele Jitka Fučíková.

Na konferenci byly představeny prezentace z různých oblastí odstraňování bariér a poznatky, které zástupci sdružení získali v rámci projektu Švýcarsko - české spolupráce.

Švýcarští partneři připravili velmi podnětnou prezentaci s názvem „Bezbariérovost Ano – ale jak odbourat bariéry v našem myšlení". Zástupce firmy Pro Infirmis André Meier a člen Národní rady Švýcarska Christian Lohr výkladem přiblížili vnímání problému bezbariérovosti hostům z řad veřejnosti.

S příklady stavebních bezbariérových řešení ze Švýcarska i z ČR seznámila hosty architekta Silvia Heizman.
Mezi vystupujícími prezentoval projekt „Hořice – Město bez bariér" starosta Hořic Ivan Doležal. „Setkání hodnotím jako velice přínosné. Je to potřebná záležitost, předání zkušeností. Uvědomil jsem si, kolik práce jsme v Hořicích v rámci bezbariérovosti odvedli," uvedl starosta.

Jako poučnou záležitost viděla schůzku i Jitka Králová z jičínského Apropa. Zaujal ji příspěvek Lenky Nyklové o přestavbě domu na Valdštejnově náměstí, kam přesídlí K–Klub. „Určitě bychom přivítali, kdyby s námi město konzultovalo například bezbariérový přístup a pohyb v objektu," konstatuje.

V průběhu dne vznikl prostor pro diskusi, což bylo přínosem této konference.

Kompenzační pomůcky
Druhého dne program pokračoval workshopem na téma Možnosti kompenzačních pomůcek. Jednotlivé vynálezy byly detailně představeny.

V jeho průběhu se uskutečnila i prezentace švýcarského systému zajišťování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory v podání André Meiera, zástupce největšího poskytovatele sociálních služeb ve Švýcarsku.

Přítomní hosté ze sféry sociálních služeb a studenti sociální školy Hostinné tak byly seznámeni s novinkami v této oblasti. Přednáška byla poutavá.

Občanské sdružení Život bez bariér svou činností ovlivňuje kvalitu života všech, pro které je každodennost spojena s překonáváním mnoha druhů bariér.

„Cílem tohoto dvoudenního setkání bylo přiblížit přítomným hostům poznatky, informace, zkušenosti, což jsme přesvědčeni, že se podařilo. Projekt pod názvem Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života byl ukončen. Sdružení však bude usilovat o pokračování v předávání zkušeností, poznatků, informací nejen formou webové stránky, ale bude usilovat o pokračování projektu v tomto duchu," hodnotí akci Jitka Fučíková.