Na vyasfaltování přístupové komunikace obec obdržela podporu z Programu obnovy venkova ve výši 760 tisíc. Dva miliony získala za prodej bývalého muničního skladu, který jí byl zdarma převeden od státu do vlastnictví.

Nárůst obyvatel


„V posledních letech u nás a v Hubálově vyrostlo 15 novostaveb, přibylo nám 40 spoluobčanů. Nyní máme parcely rozprodány a připravujeme čtyři další," říká starosta Martin Řehák.

Vesnice je blízko Jičína, spojení vlakem i autobusem je zajištěno. Co se týče infrastruktury, Tuř je plynofikována, vybavena vodovodem, dešťovou kanalizací. Funguje zde knihovna, přístupný je místní zámeček, kde se pořádají veškeré kulturní akce. Tuto sobotu se tu poprvé koná svatba místního občana. Aktivní je spolek hasičů, v přístřešku na hřišti se scházejí při kuchaření ženy.

S příchodem mladých rodin je potřebné zajistit i zázemí pro ty nejmenší. „V letošním roce chceme zhotovit dvě hřiště. Jedno v Tuři a druhé v Hubálově. Opatříme je dřevěnými hracími prvky. Náklady jsou odhadnuty celkem na 300 tisíc korun," reaguje Martin Řehák.

ČEZ už několik let chystá v obci celkovou rekonstrukci elektrického vedení. Tuř o ni zažádala v roce 2009, vloni bylo vydáno stavební povolení a letos snad dojde k realizaci. Obec při této příležitosti provede renovaci veřejného osvětlení a chodníku za 1,4 milionu korun.