„Po domluvě s Misionářkami lásky z Kalkaty naše nadace nakoupila a darem od dodavatelů získala zdravotnický materiál v hodnotě 5 522 237 korun,“ prozrazuje předsedkyně správní rady nadace Dana Jarošová. Nejvýraznější položku činil obvazový materiál (gáza, obvazy, pružná obinadla, vata), 2000 kusů infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice aj. celkem za 2 349 209 korun.

„Naložíme cca 12,7 tuny životně důležitých potřeb, předpokládaná hodnota obsahu kontejneru bude 5 538 137 korun,“ říká Dana Jarošová.

Doprava kontejneru do Kolkaty bude nadaci stát cca 80 000 korun. „Kontejner bude dopraven pozemní cestou do překladiště a poté železnicí do německého Hamburku. Nalodění v přístavu Hamburk na loď Ever Sigma japonské lodní společnosti Nyk-Line proběhne 2. července 2010. Předpokládané připlutí do transitportu Colombo bude 24. července 2010, do kolkatského přístavu by měla loď doplout 3. srpna 2010,“ seznamuje předsedkyně správní rady nadace Dana Jarošová čtenáře Deníku s předpokládanou trasou humanitarní pomoci, na jejíž zdolání bude kontejner potřebovat více než měsíc.

Kromě již zmiňovaného obvazového materiálu putuje do Indie i nemalé množství léčiv. „Jsou to léky proti bolesti Panadol a Veral, 774 000 tablet vitamínového preparátu ABC multivitamin, 276 000 tablet vitamínu C, 100 800 šumivých tablet Calcia C neo, eff., 1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 360 l dezinfekce do ran Betadine a 8600 tub masti Betadine – to vše celkem za za 2 024 849korun,“ má spočítáno zprávě předsedkyně správní rady nadace Dana Jarošová.

„Pro zmrzačené malomocné jsme darem získali jeden invalidní vozík, 36 párů podpažních berlí, gázu, obvazy, buničitou vatu, injekční stříkačky, vitamíny a kalcium. Pro odložené indické kojence, prostřednictvím klubu pro rodiče a děti MUM z Prahy-Počernic, věnovaly maminky 16 kojeneckých lahví s náhradními savičkami a kartáčem na čištění lahví,“ vyjmenovala Dana Jarošová a doplnila, že to vše bylo v celkové hodnotě 15 900 korun.

Pomoc potřebným
Připojujeme malou ukázku vylíčení práce Misionářek lásky podle vyprávění Matky Terezy: „Jednou jsem v hromadě odpadků našla polomrtvou ženu. Tělo měla ohlodané od myší a mravenců. Odnesla jsem ji do nemocnice, ale řekli mi, že ji nechtějí, protože pro ni už stejně nemohou nic udělat. Protestovala jsem a prohlásila, že se odtud nehnu, dokud ji nepřijmou. Dlouho se dohadovali, ale nakonec mi vyhověli. Ta žena se zachránila. Když mi později děkovala za to, co jsem pro ni udělala, řekla mi: ,Když si pomyslíte, že mě do těch odpadků hodil můj vlastní syn!‘“

Tato pomoc je určena indickým nejubožejším a nejchudším, ohroženým na životě. Stará se o ně indická řehole Misionářky lásky, založená v roce 1948 v Indii Matkou Terezou. Předmětem péče sester a bratří jsou: malomocní, opuštění umírající v prachu na ulici, kojenci odložení po porodu na smetiště, děti, které přežily svůj potrat, nemocní tropickými nemocemi, tyfem, tuberkulózou, AIDS, různými postiženími. Ročně sestry a bratři ošetří v pojízdných ošetřovnách více než 6 milionů nemocných a v leproseriích desítky tisíc malomocných. Dále pečují o tisíce opuštěných dětí a umírajících. V Indii mají celkem 300 středisek pro lidi ohrožené na životě.

Po přijetí kontejneru vždy Misionářky sdělují, v jakém pořádku kontejner přišel, a kde a k čemu bylo jeho obsahu využito. „Dosud bylo posláno 24 kontejnerů a všechny přišly sestrám v naprostém pořádku. Sestry nám také vždy písemně sdělují, jak bylo obsahu využito: vždy pro záchranu životů lidí ohrožených smrtí, kteří si nemohou ani koupit léky, ani zaplatit léčení v nemocnici,“ dodala Dana Jarošová.

(Oldřich Nermuť)