Ve škole v době našeho mládí byl řídícím učitelem pan Škaloud. V obci byla Osvětová beseda, promítalo se kino, v místním rozhlase se recitovaly básně. Organizoval se sběr železného šrotu. Fungovalo koupaliště a bylo vybudováno fotbalové hřiště.

Místní hasiči měli opancéřované auto Buick, mělo spotřebu 50 litrů. Jezdili jsme jako dorostenci na hasičské soutěže. V obci byl divadelní spolek Jirásek vedený panem Vraštilem. Vybudoval se přírodní amfiteátr v lese.

Pořádala se zde divadelní představení Prodaná nevěsta, Cikánský baron, ale i divadlo místních ochotníků Mordová rokle, Mistr Jan Hus a další různé společenské akce, pouť, posvícení a hrál zde i orchestr Karla Vlacha. Byla to doba našeho mládí a dospívání, ať se setkání vydaří. Na snímku je zachyceno mládežnické družstvo hasičů Nemyčevsi asi z roku 1960.    Josef Hlubuček