Společně s tím došlo k obnově inženýrských sítí a dalším úpravám. Městečko plánovalo rekonstrukci sociálních zařízení již delší dobu, ale finanční a především časové nároky projekt neustále oddalovaly.

Posledním kamínkem na misce vah však bylo několik havárií v uplynulém školním roce, při kterých opakovaně prasklo potrubí s tlakovou vodou a jen shodou náhod nedošlo k výraznému poškození vnitřního vybavení.

Školka musela být kvůli časovému harmonogramu prací uzavřena po celé prázdniny. Protože by to však některým rodičům způsobilo obrovské problémy, dohodlo městečko dočasnou možnost návštěvy mlázovických dětí v sousedních Lužanech, kam byly sváženy mikrobusem. Náklady na modernizaci dosáhly ke 450 tisícům.