„Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický objekt, žádost o dotaci podána nebyla a postupně došlo pouze k realizaci dílčích opatření. V případě školky je problematické kombinované využití budovy.

Jako školka slouží pouze jedno podlaží, při zateplení se však nedá oddělit. Na jedné straně je budova propojena s objektem bývalé školy, na straně druhé zase tvoří jeden celek s obecními byty. Většinu plochy fasád tvoří okna, která jsou již vyměněna z předchozích let. Kvůli výše uvedenému by byla případná dotace velmi problematická a z finančního hlediska neefektivní," vysvětluje starosta Tomáš Komárek.

Proto se městečko rozhodlo, že dílčí opatření, která mají smysl, bude financovat z vlastních zdrojů. Největším problémem z pohledu energetické náročnosti budovy se ukázala nedostatečná a někde i úplně absentující izolace stropů a střechy. Vzhledem k tvaru budovy se jedná o závažný problém, plocha stropů je dominantní. Byla zde instalována izolace ze speciální ekologické minerální vlny, v tloušťce 26 cm. Protože se v budově většinu roku topí, izolace zajistí každoročně výraznou úsporu při spotřebě zemního plynu. Návratnost celé investice za sedmdesát tisíc korun je spočítána na pouhé tři roky. 

Městys Mlázovice se pustil také do druhé etapy rekonstrukce sportovní haly. Do konce září mají být zmodernizovány šatny včetně sociálního zařízení. Kompletně bude vyměněna dlažba, obklady a také renovovány veškeré inženýrské sítě. Náklady představují částku dvě stě tisíc korun. Městys je uhradí ze svých zdrojů . Sportovní zařízení je nyní kvůli stavebním úpravám mimo provoz.