Někdo vstupuje do nového roku s řadou předsevzetí, jiný má před sebou čistý stůl a starostové by naopak měli mít jasno, jak bude pokračovat rozvoj jejich měst a obcí.

Tomáš Komárek, starosta městyse Mlázovice
Tomáš Komárek.„Občanům Jičínska bych do roku 2017 popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Byl bych rád, kdyby se nenechali otrávit negativní atmosférou, která se na nás valí z mnoha stran. Nesmíme si nechat vzít vlastní úsudek a dobrý pocit z toho, v jaké době a v jakém místě žijeme. To přeci k srdci Evropy patří."
Městečko Mlázovice má připravenou řadu investic. Z těch nejdůležitějších je to rekonstrukce veřejného osvětlení v polovině obce, nákup nové hasičské cisterny, další etapu rekonstrukce společenského sálu Radnice, úpravy zdravotního střediska, revitalizaci zeleně kolem sportovišť, opravu bytového fondu, modernizaci kotelny ve školce a mnohé další projekty.

„Naší prioritou i v letošním roce bude, aby Obecní úřad v Mlázovicích zůstal vstřícným místem, které lidem pomůže, poradí a alespoň trochu usnadní život v přebujelé době byrokratické," ujišťuje Komárek.

Miroslav Nosek, starosta města Miletín
Miroslav Nosek.Nejdříve bych citoval Novoroční přání faráře Zbigniewa Czendlika – krátké, výstižné a vtipné, se kterým naprosto souhlasím.
,,Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe, oslům, aby nebyli paličatí a tupí, ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem, pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají, andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi, králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí". .

„Bohužel si v posledních měsících a letech uvědomuji, jak jsou k sobě lidé čím dál více vzdálenější, sobečtější, závistivější, zlejší a nepřejícní. Přeji všem, aby v nás zůstal obyčejný selský rozum a abychom se podle něho řídili. Jen tak budeme schopni zůstat lidmi. Je potřeba si uvědomit, že v současné době se má český národ nejlépe v celé své dlouhé historii."

A co chystají Miletínští? V případě, že získají dotace bude jejich hlavním úkolem kompletní rekonstrukce části ulice Jiřího z Poděbrad u bytovek. Dále zateplení budovy bývalé sokolovny, dobudování sportovního areálu, vybudování skladového zázemí pro spolky a sdružení. V plánu je i modernizace kempu a koupaliště.

„Největším úkolem pak je pokračovat v co největší podpoře spolků a sdružení v Miletíně, které tvoří hlavní páteř života ve městě a okolí," říká Nosek.