Vybraná částka bude použita na podporu služeb občanských poraden ve Dvoře Králové nad Labem, Hořicích a Jaroměři. Další část bude použita na zajištění provozu a nákup drobných pomůcek a materiálu pro služby NZDM Střelka a sociálně terapeutické dílny.

Zároveň by bylo možné nabídnout možnost využít části vybraných prostředků z Tříkrálové sbírky jako jednorázovou finanční pomoc pro obyvatele obcí či měst, kteří se dostali do vážných existenčních problémů.

Též je možné využít sociální šatník pro potřebné. Kontakt pro finanční pomoc: 734 435 102 – p. Veselá, kontakt pro tzv. sociální šatník – 734 234 071.   Farní charita Dvůr Králové nad Labem