V letošním rozpočtu je však zahrnuta také částka ve výši 300 tisíc korun, která je určena na opravu sociálních zařízení ve stejné budově.
Zaměstnanci odboru investiční výstavby a údržby města proto městské radě navrhli schválení této rekonstrukce stejné firmě, neboť práce na sebe bezprostředně navazují.

Výměna oken a zateplení
„Ve druhé etapě je nutné vyměnit okna a provést zateplení v prvním patře za 463 tisíc korun. Díky tomu bude kompletně dokončena polovina celého předního traktu školky. Nakonec vše dokončíme již v té první," informovala tisková mluvčí městského úřadu Magdaléna Doležalová.

Zaplnění
„Mateřská školka bude otevřena ke konci září. Přednostně přijmeme děti z Jičína, a pokud se škola nezaplní, i holčičky a kluky žijící na vesnici." řekla ředitelka Monika Vitvarová.

S nápadem vybudovat jednu třídu navíc přišla v minulém roce ředitelka mateřského zařízení. Městský úřad požádala o prostředky na rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu, a při té příležitosti se zmínila o nápadu vybudovat nad stávajícím objektem nástavbu s jednou třídou.