Po krátkém projevu Jaroslava Bárty, který připomene význam událostí v srpnu 1969, si účastníci vyzvednou bílé látky se jmény 137 obětí sovětské okupace v srpnu 1968 a 5 obětí československé vlády ze srpna 1969. S těmito zástavami se procesí vydá městem k Tyršovu parku. Instalace tu bude k vidění do setmění symbolizujícím tehdy nastávající temná léta normalizace, kdy i jména obětí nesměla být zmiňována. "Účast na akci bude uctěním všech lidí, kteří se stali oběťmi sovětské zvůle, československého komunistického režimu, a zároveň bude i apelem stále aktuálním," zve veřejnost Jaroslav Bárta.

Na tuto akci naváže setkání v Tylově divadle, kde vedle Jiřího Maryška a Otakara Brouska se diskuse s občany zúčastní herečka Milena Steinmasslová.

Pořad nazvaný SRPEN 68, dnešek a MY začíná v 19 hodin.