Starosta obce Miloš Daňo přivítal přítomné a popřál všem hezké Vánoce. V kulturním programu vystoupili divadelní ochotníci z Jinolice s pohádkou o Červené karkulce.

Dále následovalo vystoupení žáků ZŠ Libuň. Zazpívali vánoční písně a koledy s kytarovým doprovodem pana učitele Miroslava Koštáka.

Na ukončení přišli Mikuláš s andělem, kteří dětem nadělili dárky. Občerstvení zajistili hasiči.

Josef Hlaváček