Výsledky kontrol:

Obsazenost budek: 41 z 50 budek (82 %)

Fotodokumentace: zajištěna v průběhu kontrol (10. 4., 7. 5., 9. 5. 2024)

Vysoká obsazenost ukazuje, že dutinoví pěvci ochotně využívají nově instalované hnízdní příležitosti. Pestrá lokalita u rybníka Pardoubek k tomu výrazně přispěla.

Závěry a další kroky

V budoucnu by se mělo zaměřit na udržení trvalého osídlení lokalit, například pomocí zimního přikrmování a instalace samozásypných krmítek. Pozitivním zjištěním je také vzájemná tolerance mezi různými druhy pěvců, jako jsou sýkory modřinky a sýkory koňadry, které hnízdí vedle vrabců polních.

Projekt  „Péče o zemědělskou krajinu“ nejen pomáhá obnovit populace dutinových pěvců, ale také přispívá k ochraně biodiverzity a vzdělávání veřejnosti.